Zarządzanie Nieruchomościami jest naszą pasją

O NAS

Misją firmy jest profesjonale zarządzanie nieruchomościami. Nasze usługi cechuje najwyższa jakość oraz indywidualne dopasowanie do potrzeb zarówno nieruchomości jak i Klienta. Podstawową misją firmy jest ciągłe i świadome dążenie do wysokiej jakości świadczonych usług oraz do pełnego zadowolenia klienta.

Doświadczenie w zapewnianiu kompleksowych usług pozwoliło nam wypracowywać najlepsze rozwiązania dla obecnych oraz potencjalnych Klientów.

Dbałość o ciągły rozwój kadr, poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań zwiększa nasze zdolności i możliwości do zaspakajania rosnących wymagań naszych Klientów. Traktując naszych Klientów jako partnerów, a powierzone mienie jak własne, stajemy się godnymi zaufania kontrahentami na rynku nieruchomości.

Wartością, której od początku byliśmy wierni, i której chcemy służyć nadal jest profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. Proponowany przez nas pakiet usług obejmuje zapewnienie wszelkich niezbędnych środków do utrzymania nieruchomości na najwyższym poziomie.

ZESPÓŁ

Natalia Pocztańska

Natalia Pocztańska

PREZES ZARZĄDU

administracja@e-greenhouse.com

Iwona Janik

Iwona Janik

ADMINISTRATOR

Iwona.Janik@e-greenhouse.com

Tomasz Kurcman

Tomasz Kurcman

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

tomasz.kurcman@e-greenhouse.com

OFERTA

Zarządzanie nieruchomością

W obszarze zarządzania nieruchomościami:

 • przejęcie nieruchomości,
 • bieżąca aktualizacja danych,
 • zapewnienie ciągłości ubezpieczenia majątkowego części wspólnych nieruchomości,
 • kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz pisemny z właścicielami oraz użytkownikami lokali,
 • pełnienie dyżurów na nieruchomości – według uzgodnienia,
 • bieżący nadzór nad utrzymaniem czystości, konserwacji i innych usług świadczonych na terenie nieruchomości
 • porady związane z bieżącym utrzymaniem części wspólnej,

 

Dbanie o zadowolenie i komfort użytkowników poprzez informowanie o zaistniałych zdarzeniach w części wspólnej nieruchomości oraz bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów.

Do sprawowania czynności zarządczych na danej nieruchomości oddelegowany jest Zarządca posiadający państwową licencję zawodową.

W obszarze technicznego utrzymania nieruchomości wspólnej:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie i nadzór nad wykonywaniem kontroli okresowych nieruchomości,
 • kontrola prawidłowości dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • optymalizacja kosztów zużycia mediów,
 • bieżący nadzór nad konserwacją i usuwaniem usterek,
 • nadzór nad realizacją zadań zleconych firmom zewnętrznym,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku,
 • zbieranie oraz analiza ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

DANE KONTAKTOWE

Green House Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.

 

ADRES:

ul. Mińska 25 pokój 332
03-808 Warszawa

NIP:

113-295-79-71

TELEFON:

+48 690 009 508

EMAIL:

administracja@e-greenhouse.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

1 + 9 =

GREEN HOUSE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI